Máy dập cơ trụ đứng, hai trục khuỷu, cơ cấu culit (kiểu trụ)

Máy dập cơ trụ đứng, hai trục khuỷu, cơ cấu culit (kiểu trụ)
Công suất: 160-300 Tấn

Là phiên bản cao cấp của dòng GTX, với cơ cấu culit.
Chức năng tiêu chuẩn
Khung thép siêu cứng.
Truyền động liên kết hiệu suất cao.
Má kẹp dạng hộp , 6 điểm, dài, chính xác.
Bộ ly hợp & thắng dạng ướt truyền động mô men cao.
Bộ bảo vệ quá tải thủy lực đáp ứng nhanh..
Đảm bảo độ song song trong suốt quá trình chịu tải.
MODEL   SLX-160 SLX-200 SLX-250 SLX-300
Capacity Công suất Tons 160 200 250 300
Rated tonnage point (above B.D.C) Điểm phát sinh lực mm 4 4 5 5
Stroke length Hành trình  mm 100 150 150 150
Strokes per minute Tốc độ SPM 40-80 35-70 30-70 30-60
Die height (S.D.A.U) Chiều cao khuôn mm 400 450 500 500
Maximun upper weight  Trọng lượng tối đa của khuôn trên kg 1200 1500 2000 2000
Slide area (L.R x F.B.) Kích thước bàn trên mm 1600 x 650 1900 x 750 2200 x 900 2200 x 900
Bolster area (L.R x F.B.) Kích thước bàn dưới mm 1800 x 760 2200 x 940 2500 x 1000 2500 x 1000
Thickness of bolster Độ dày bàn dưới mm 150 170 180 180
Slide adjustment Điều chỉnh bàn trượt trên mm 100 100 100 100
Air pressure Áp suất khí nén kg/cm² 5 5 5 5
Main motor (V.S.) kWxP 15 x 4 22 x 4 30 x 4 37 x 4
Động cơ chính HPxP 20 x 4 30 x 4 40 x 4 50 x 4
Accuracy Cấp chính xác JIS (CNS) First Class