Máy dập cơ khung C một trục khuỷu - OCP

Máy dập cơ khung C một trục khuỷu - OCP
Máy dập cơ khung C một trục khuỷu - OCP Máy dập cơ khung C một trục khuỷu - OCP Máy dập cơ khung C một trục khuỷu - OCP Máy dập cơ khung C một trục khuỷu - OCP Máy dập cơ khung C một trục khuỷu - OCP
Brand: CHIN FONG
Dòng OCP
Máy dập cơ khung C một trục khuỷu
Công suất: 25-260 tấn
Dòng OCP dạng mở phía sau, một trục khuỷu, khung "C", thiết kế chung cho các ứng dụng dập như chuốt, uốn tạo hình, dập, đột, uốn,đánh dấu, định cỡ, cắt...ở chế độ một hành trình hoặc liên tục.
Chức năng tiêu chuẩn
Khung thép siêu cứng.
Bộ bảo vệ quá tải thủy lực.
Giảm thiểu độ uốn của khung.
Bộ ly hợp & thắng dạng ướt truyền động moment cao.
Má kẹp sáu điểm, mở rộng, chính xác.
Thuận tiện cho việc lắp đặt hệ thống đẩy khuôn dưới.
 
MODEL OCP-25 OCP-35 OCP-45 OCP-60 OCP-80 OCP-110 OCP-160 OCP-200 OCP-260
Loại S H L S H L S H L S H L S H L S H L S H L S H L S H L
Công suất       tấn 25 35 45 60 80 110 160 200 260
Điểm phát sinh lực       mm 3.2 2.3 3.2 3.2 2.3 3.2 3.2 2.3 3.2 4 2.3 4 5 3.2 5 5 3.2 5 6 4 6 6 4 6 6 4 6
Hành trình                     mm 50 40 80 60 40 90 70 50 110 80 50 130 100 60 150 110 70 180 130 80 200 150 100 200 180 100 250
  Tốc độ Cố định           - - 90 - - 80 - - 70 - - 60 80 100 60 70 90 50 60 80 45 50 65 35 45 55 30
Thay đổi 80-140 80-180 70-110 70-130 80-170 60-95 60-120 80-160 50-85 55-110 70-150 40-75 50-100 65-140 40-75 45-90 60-130 30-65 35-70 50-100 20-50 35-70 45-95 25-50 30-60 35-75 20-40
Chiều cao khuôn          mm 245 250 230 250 260 235 290 300 270 325 340 300 355 375 330 385 405 350 435 460 400 475 500 450 485 525 450
Kích thước bàn ép       mm 350x300 380x320 430x350 500x400 560x460 650x520 700x580 850x650 920x700
Kích thước bàn dưới    mm 720x320 780x340 850x440 900x520 1000x600 1150x680 1250x760 1400x820 1550x840
Độ dày bàn dưới          mm 70 70 90 90 100 120 150 160 180
Khoảng chỉnh bàn ép mm 50 50 60 70 80 90 100 110 120
Động cơ chính           HPxp 5x4 5x4 7.5x4 7.5x4 7.5x4 10x4 15x4 20x4 20x4
  Manual Manual Manual Motorized Motorized Motorized Motorized Motorized Motorized
Động cơ chỉnh bàn ép   HP - - - 0.5(0.4kW)x4 0.5(0.4kW)x4 0.5(0.4kW)x4 1(0.75kW)x4 1(0.75kW)x4 2(1.5kW)x4
Chiều cao bàn              mm 800 &